Kärkölän kansalliset seniorit ry

Seniorit - iloista ikääntymistä

ESITTELY KÄRKÖLÄN KANSALLISTEN SENIORIEN

YHDISTYKSESTÄ

Kärkölän kansalliset seniorit ry perustettiin 23.02.1986. Se onsiitä lähtien toiminut Kärkölässä yhtenä hyvin aktiivisena yhdistyksenä. Toimintaa on ollut monenlaisina retkinä, matkoina ja erilaisina tapahtumina. 

Yhdistys on koonnut mukaan toimintaan vähitellen yhä enemmän Seniorien perusarvoista kiinnostuneita ja niitä kunnioittavia henki löitä siten, että jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 74. Jäsen maksu on 20 euroa vuodessa oikeuttaen saamaan Patina-lehden kuudesti vuodessa. 

Yhdistys noudattaa luonnollisesti Kansallisen senioriliiton perus periaatteita ottaen mukaan paikallisia käytäntöjä.

Tärkeänä toimintana ovat ns. kuukausitapaamiset, joissa kuun nellaan ajankohtaisia senioreita koskevia asioita, nautitaan lounasta ja lauletaan tuttuja lauluja viihtyen muiden senioriystävien kanssa.

Tervetuloa jäseneksi joukkoomme!

Kärkölän kansalliset seniorit ry on rekisteröity, puolueisiin kuulumaton yhdistys.

Se on Kansallisen senioriliiton ja Hämeen senioripiirin jäsenyhdistys.

Päivitetty 03.10.2019