Edunvalvonta

 

Paikallisesti

Yhdistyksen edustaja kuuluu Läntisen perusturvapiirin vanhus- ja vammaisneuvostoon jäsenenä ja osallistuu tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.

Vuoden 2014 alusta Kärkölän kunnanhallitus on perustanut Kärkölän oman vanhus- ja vammaisneuvoston. Siihen Kärkölän Kansallisten Seniorien ry. hallitus on valinnut varsinaiseksi jäseneksi Ilkka Karin ja varajäseneksi Raija Rauhamaan

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

LIITON LÄHETTÄMÄ

Yhdistyksen TIETOSUOJASELOSTE  Henkilötietolaki (523/199) 10§ ja 24§